24H预定电话

15873852488

  紫鹊界纯木结构房住宿

  观景/避暑/摄影/聚会/户外

紫鹊界梯田世家农家乐官方网站!


联系梯田世家

紫鹊界梯田世家农家乐

   旅游住宿:18873852488

   休闲避暑:18774434488

   收款账号:开户行:湖南省农村信用社

                   账号:6230904809030344247  

                   户名:奉先林

   网 址:www.zqjttsj.com

   地 址:紫鹊界梯田景区龙普村龙普梯田山腰农家乐